SURVEY OF ISLAMIC EPIC SAGAS

Author: 
Year:
Pages:186
ISBN:0-7734-7880-9
978-0-7734-7880-0
Price:$159.95 + shipping
(Click the PayPal button to buy)
After an explanatory Preface and Introduction, chapters include: The Discovery; The Oldest Texts; The Origin; The Poets; Informants; The Singers; Priorities; Documentation; Collation; Editing; Analysis and Translation; The Translator and the Culture; the Translator as Ethnographer; Cnclusion.
Works Cited – Abdu Rahmani; Adamu; The Creation of Adam; Ayubu; Badiri; Barasisi; Burudai, the Mantle; Daudi, Durari l’Bahiya; Esha (Ayesha); Fatima; Futuhu Li Maka; Habibu bin Maliki; Hadija; Mwana Hasina; Haudaji; Hejira; Herekali; Hudu; Husayn/Huseni; Ibrahim; Nabi Isa (Jesus); Isibani or Utenzi wa Katirifu or Ghazwa ya Sesebani; Khaibari; Kishamia; Kozi na Ndiwa; Kutawafu; Kutawafu kwa Nabii; Liongo; Masaibu; Maulidi; Bahira (Continuation of Maulidi); Miiraji; Mikidadi na Mayasa; Mudhari bin Darimi or the Twenty Questions; Musa - Utenzi wa Munajati ya Nabii Musa na Mungu; Mwanzo; Nuhu; Rasi Li Ghuli; Salehe; Shamia; Utenzi wa Shufaka; Sikandari; Sulemani; Uumbaji; Yunusi; Yusufu; Zanzibar
Complete List of Swahili Poems Known to January 1, 1996

Other Linguistics Books


More Books by this Author